Category: کانون جهادی

چرا بنشینم…؟

حال آنکه پرودگارم هجرت کنندگان و جهادگران را مقام و منزلتی بیشتر عطا میکند و آنان را پیروز و رستگار می خواند (توبه ۲۰). هنگامی که پیامبرم جهادگران را رهبران اهل بهشت دانسته است (مسدرک الوسائل،ج۲،ص۲۴۴). وقتی مولایم، مالک را به رسیدگی به محرومین جامعه و تنگدستان به خدا سوگند می دهد (نهج البلاغه نامه ۵۳ ). آنگاه که خمینی کبیر در جنگ بین فقر و غنا، و پابرهنگان و مرفهینِ بی درد ،بوسه بر دست و بازوی مجاهدین این جبهه به نفع ولی نعمتان می زند(صحیفه نور،ج۲۰،ص۳۳۳). اگر سید شهیدان اهل قلم شان مرا در ایمان ،هجرت و جهاد می داند. آنوقت که رهبرم به خدمت رسانی به محرومین تشویقم می کند و بر عدالت محوری و مطالبه گری تاکیدمی کند، و خود نیز بسترش را برایم فراهم ساخته. آندم که می بینم همشاگردی هایم هر ساله تعطیلات را مغتنم دانسته و عزم اردوی جهادی می کنند. وقتی خود را جوانی سرشار از انژی و نشاط می بینم ، اندک توانایی و تخصصی نیز در دانشگاه فراگرفته ام و قادرم همه اینها را در جهت کمک به همنوع و هموطن خود صرف کنم . چرا بنشینم…؟ نکند از قافله عقب بمانم…؟ نکند زمان بگذرد و فرصت ها را از دست بدهم…؟ بر میخیزم…! خدایا کمکم کن… خدایا کمک کن با نیت قرب تو برخیزم و با هدف رضای تو قدم در این راه بگذارم. راهی که قطعاً مصداقی از جهاد است، و خود و اولیائت بارها مرا به آن فرا می خوانده اید.

هدف از اردوی جهادی چیست؟؟

در مورد امور روزانه خود هدف یا چشم اندازی نمیجوییم، از انجا که در اغلب موارد دچار روزمرگی عادت شده ایم برخی اوقات هم که تصمیم میگیریم در باره بعضی از کارهای خود تأمل کنیم چون به نتیجه ای نمیرسیم زیاد ذهن خود را ازار نمیدهیم و به انجام کار خود ادامه میدهیم .
اما زمانی که میخواهیم حرکتی خارج از روزمرگی خود انجام دهیم به دنبا هدف و انگیزه و… میگردیم و ان رابا دور نمایی که از ان داریم با انواع تراز ها سنج میکنیم و…که اگر افعال روزمره خود را به چنین دقتی برسی میکردیم در بسیاری امور شک مینمودیم .بحث در این باره بسیار است؛ و برای جلوگیری از طولانی شدن سخن از گفتن برخی صرف نظر میکنیم و به جان کلام میپردازیم.
تشریح و تحریر در این باره از انجا اهمیت پیدا میکند که چکونگی انجام و انتخاب فعالیتها و شکل اجرای انها به این مورد باز خواهد گشت . اگر چه این مورد نا نوشته باشد و انجاست که در صورت عدم دقت در هدف حرکت، سردرگمی لجام گسیختگی، بی نظمی و سستی در امور گریبان گیر حرکت خواهد شد. پس اولین گام در هر حرکتی، (و مخصوصاً جهادی) برسی اهداف ان خواهد بود . از ان جهت که این سفر از جنس امور روزمره نیست اهمیت مسائلی همچون هدف از برگذاری ، چشم انداز ها و خط مشی ها بسیار ضروری است. و انهایی با ثبات قدم و قوت بیشتری در این مسیر گام بر داشته اند که به این مهم بیشتر توجه نموده اند. البته توقف در بحث نظری هم مطلوب نیست (که به عمل کار براید به سخن دانی نیست). و هنگامی که با مباحث عینی نیز در هم میامیزند وجه جدیدی مکشوف خواهد گشت . به هر حال لزوم بحث نظری و گفتوگو در تمامی مراحل امری لازم و ظروری است . و دوستانی که تجربه چنین مسافرتی را دارند لزوم و فواید ان را به خوبی لمس کرده اند.
قصد تفکیک کلامی و پرداختن به چشم انداز، ماموریت، اهداف، راهبرد، اثرات خط مشی، رویه هاف قوانین و قواعد و برنامه ها نداریم .گرچه به لزوم تفکیک انها معتقدیم .لیکن مقصود ما در این نوشتار این است که بگوییم چرا جهادی میرویم و در جهادی به دنبال چه میگردیم؟ و همه ان را در ذیل اهداف و ثمرات جهادی نام برده ایم که تفکیک ان باشد برای مجالی دیگر.
تمامی اهداف و اثراتی که در مجموعه های مختلف ذکر میشود میتوان در دودسته عمده جای داد ؛
۱. برای خود [ خود سازی معنوی ]
۲. برای دیگران [ خدمت رسانی به محرومین ]
در این باره واژه محرومیت زدایی را به کار نمیبریم ؛ زیرا معتقدیم ابعاد این ترکیب ان طور که باید در اذهان روشن نشده است و به نوعی دچار ابتذال تکرار شده است !لیکن به نظر بنده شایسته است مبدأ سخن را کمی عقب تر اختیار کنیم، زیرا عدم تذکر به ان ،گاه موجب نسیان و انحراف میشود ،که در برخی مجموعه های جهادی شده است . وان ذات اقدس (الله) است . انچه باید در جهادی نیز اصل قرار گیرد . گرچه این مورد بر دو دسته ی مذکور سایه افکنده است ولی بحث بر اثر جایگاه است .
به نظر میرسد بیشتر از انکه این موضوع – قرب الی الله-
هدف باشد به منشاء تولید انگیزه تقلیل یافته است . شاید در نگاه نخست چندان تفاوتی بین دو جایگاه مذکور نباشد ولی در عمل افتراق انها به وضوح مشاهده خواهد شد .
زمانی که الله مقصد شود اهدافی که قبلاً در نظر گرفته می شد ، ثمره یا اثر برگذاری مسافرت یا اهداف مسافرت ،در پله زیرین قرار میگیرد.
این ثمرات یا اهداف ثانویه را میتوان به طور مختصر در چند عنوان زیر تقسیم بندی نمود .
فرهنگ سازی
روحیه جهادی روحیه برامده از متن دین است . تلاش بر این است که هر کس در هرجا با هر امکاناتی سعی کند اهداف مقدسی را پیگیری نماید . از این رو بسط و گسترش فرهنگ جهادی میتواند یکی از مهمترین اهداف اردوی جهادی باشد. یعنی بایستی تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرستان و حتی کشور الگو بگیرند. اگر همه همچون بخشی از دانشجویان بخشی از وقت خود را صرف حل مشکلات دیگران (خارج تکالیف روزمره) بنمایند انگاه خواهیم دید که چگونه سرعت حل مسایل کشور افزایش میابد .
در صورت گسترش فرهنگ جهادی این پدیده میتواند به عنوان بخشی از یک الگوی پیشرفت به جهانیان ارایه گردد . در این راستا لازم است برگذار کنندگان چنین اردوها ،تلاش بیش از پیش را برای انعکاس فضای اردو و ثمرات ان به توده های مردم بنمایند.استفاده از تریبون های نماز جمعه ائمه جماعات مساجد ، برپایی کمپهایی در سطح شهر ها به منظور اشنایی مردم و برقراری ارتباط مستقیم با مردم و استفاده از رسانه های جمعی بخشی از راه کارهای این هدف است.
پالایش فردی
یکی از ارکان اردوهالی جهادی هجرت است. جدایی از زندگی روزمره و حضور در محیطی با شرایط اولیه زندگی این بستر را فراهم میاورد تا شرکت کنندگان بیش از پیش ضعف های فردی و تعلقات به زندگی روزمره را درک کنند. محیط اردوی جهادی بستر مساعدی است برای تمرین ترک تعلق لیکن از این بستر تنها کسانی میتوانند استفاده کنند که ان را شناخته و به اهمیت ان پی برده باشند .
امادگی برای مبارزه در راه ارمان های انقلاب
امام خمینی ( رحمه ا…) در پیام قطع نامه میفرمایند : تنها کسانی با ما تا اخر خط میمانند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. بر این مبنا اردوی جهادی میتواند مقدمه ای باشد بر درک حقیقی مستضعفین و اماده شدن برای ظلم ستیزی. این دو مسئله دو روی یک سکه اند لیکن لازم و ملزوم هم هستند . یعنی اگر کسی بخواهد مبارز خوبی برای ارمان های انقلاب باشد بایستی حتما ارتباط نزدیکی با محرومین داشته و خدمت گذار و یاور انها نیز باشد .این مسئله در سراسر زندگی معصومین علیهم السلام دیده میشود . از سوی دیگر اگر چه خدمت رسانی به محرومین ذاتاً ارزشی انسانی است لیکن مبارزه انقلابی با ظالم حلقه مکمل ان میباشد. از این رو مجموعه اردو هایی که چندان اعتقادی به مبازه با ظالم در عرصه های مختلف ندارند را نمیتوان جهادی نامید و پسندیده تر ان است که انها را خدمت گذاری بنامیم .شرط جهاد وجود دشمن است (سخنان مقام معظم رهبری ) و اردو های جهادی نقش شب های امیرالمؤمنین را ایفاء میکند.
مطالبه گری
نتایج یک مطالبه واقعی از مسؤلین میتواند به اندازه چندین اردوی جهادی کارکرد خدمت رسانی داشته باشد. فرا تر از ان مطالبه گری که به عنوان یکی از مطالبات صریح مقام معظم رهبری از دانشجویان جزء وظایف ما محسوب میشود و اردو های جهادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق ان میباشد. متأسفانه یکی از ایرادات اردوهای جهادی فعلی فقدان مطالبه گری از مسئولین است .در مطالبه گری از مسیولین باید به این نکته ای توجه کرد که مسئولین برای رفع مشکلات مناطق محروم چه کارهایی را باید انجام میدادند یا میتوانستند انجام دهند اما در انجام ان کوتاهی کرده اند .نباید فراموش کنیم که وظیفه حل مشکلات محرومان جامعه ابتدا به ساکن بر عهده مسئولان میباشد.
خدمت رسانی
اخرین و رایج ترین هدفی که در اردوی جهادی پیگیری میشود؛ خدمت رسانی به مردم است این خدمت رسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و … میباشد . گرچه وجود کار عمرانی برای تحقق مابقی اهداف اردو های جهادی امری لازم است لیکن نباید این نکته را فراموش کرد که اثر بخشی در حوضه های فرهنگی به شرط رقم زدن تعاملی اسلامی با محرومین از پتانسیل هال بالقوه فضاهای دانشجویی است.
مواردی جزیی ترنیز میتوان به عنوان بالا افزود ،لیکن در اینجا قصد شرح همه ان را نداریم . در مورد اهداف سفر جهادی به چند نکته باید به چند نکته به طور ویژه دقت نمود؛
۱.نبایدذکر اهداف سفر جهادی صرفاً در حیطه معرفی به حرکت ممسئولین و یا شرکت کنندگان در مسافرت محدود شود بلکه زمانی مفید خواهد بود که در حوضه عملی کوچکترین برنامه ها را به اهداف خود بسنجیم .
۲.نباید در یک هدف متوقف ماند .تجربه نشان داده است پرداختن بیش از حد به یکی از اهداف فجهادی را از مسیر خود منحرف نموده است . توجه بیش از حد به مسئله خدمت رسانی گاه مسافرت را از تعریف جهادی خارج نموده است و گاه پرداختن بیش از حد به جنبه فردی مسافران از اثر خارجی مسافرت کاسته و در برخی موارد اثر منفی داشته است .
۳.فعالیت های جهادی به طور جدی نیازمند اسیب شناسی است . همچنین گروه های مختلف نیازمن تعامل هرچه بیشتر در جهت انتقال تجربیات هستند.
۴. هدف اصلی در جهادی قرب است . واصول حرکت جهادی را باید بر طبق فرمایشات ائمه معصومین و ایات قران استخراج نماییم.بهترین هدایت کننده و راهنما در این مسیر فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میباشد.

بروشور معرفی سابقه گروه جهادی

بروشور معرفی سابقه گروه جهادی

گزارش کار اردوی جهادی سال۹۴

سیزدهمین اردوی جهادی

سیزدهمین اردوی جهادی تابستان ۹۶

مکان ثبت نام: دفاتر بسیج در دانشکده ها، اتاق ۱۴۰ خوابگاه فرهیختگان، روبروی سلف غذاخوری، روبروی مسجد امام علی (ع)

زمان اردو: ۲۱مرداد تا ۲ شهریور

مکان اردو: منطقه بازفت استان چهارمحال بختیاری

***فرم ثبت نام اینترنتی فقط جهت ثبت نام برادران است.

***خواهران جهت ثبت نام به واحد خواهران بسیج دانشجویی مراجعه نمایند.

 

فرم ثبت نام

.

پرداخت وجه التیام

.

معرفی اردوی جهادی

گزارشی کوتاه از فعالیتهای اردوجهادی ۹۴ خواهران

خواهران درکمیته فرهنگی اردو چهار کارگروه تقسیم شدندکه عبارت اند از:

کارگروه های :آموزش،فرهنگی، پژوهش،اشتغال

کارگروه آموزش:

این کارگروه  برگزاری وپشتیبانی کلاس ها ونشست های آموزشی ویژه مردم منطقه را برعهده دارد.که شامل:(احکام ،عقایدواخلاق،مهارت های زندگی،مشاوره های دینی ومذهبی،افزایش میزان آگاهی مذهبی مردم منطقه)شامل کارگروه آموزشی کودک ،نوجوان،جوان،بزرگسال بود.

باتوجه به پایین بودن سطح اعتقادی مردم منطقه واهل حق بودن مذهب اهالی منطقه جلالوند  درکارگروه جوان وبزرگسال از شش خواهر طلبه بومی استان کرمانشاه استفاده شد هم به جهت پاسخ به شبهات وبیان احکام وهم مسلط بودن ایشان به زبان لکی که این خود جلب اعتماد مردم منطقه را به گروه های جهادی بیشتر میکرد.

درکارگروه کودک ونوجوان  نیز با توجه به مخاطب شناسی که خواهران در حین اردو  درکنار مسائل آموزشی خودداشتند ومساعدت روانشناسی که دراردو همراه ما بودند توانستیم یکی از مهم ترین آسیب های منطقه که آسیب رفتاری واخلاقی کودک ونوجوان  در یکی از روستاهای منطقه که در اثر استفاده بیش از حد ماهواره بود شناسایی کنیم :مهم ترین آسیب این روستا به شرح زیر بود:

بلوغ زودرس پسران شش تاهفت سال که در اثر مشاهده فیلم های مستهجن ماهواره دیده میشد سبب بوجود آمدن یکی از مهم ترین  آسیب های این منطقه شده بود .(جزئیات آسیب در گزارش اصلی ارائه خواهد شد.)

کارگروه هنری ـمهارتی(اشتغال زایی): یکی از کارگروه های مهم وتأثیرگزار دراردو کارگروه هنری ـ مهارتی بود. این کارگروه ارتباط نزدیکی با کارگروه آموزشی داشت. اجرای بهتر برنامه های این قسمت منوط به هماهنگی با گروه آموزشی اردو بود.

۱)آموزش خیاطی

۲)آموزش گریت(سوزن دوزی با پارچه)

۳)آموزش ساخت وسایل تزیینی باتوجه امکانات روستایی

۴)آموزش آشپزی با توجه به امکانات ومواد غذایی موجود در روستا

۵)نقاشی وبازسازی مدرسه

(بحمدالله استقبال از کلاس های این کارگروه باجمعیت خوبی از اهالی مواجه بودکه خواهران در غالب این کلاس ها هنری با هماهنگی گروه آموزش اهداف فرهنگی مورد نظر خود را دنبال مینمودند)

کارگروه فرهنگی :

این کارگروه به تدوین برنامه ها دردوحوزه درون گروهی وبرون گروهی با هدف گسترش وتعمیق فرهنگ دینی وانقلابی میپردازدکه از جمله فعالیت های آن

۱) دعوت از روحانی خواهر یا برادرجهادگر جهت اخذ مشاوره

۲)برنامه ریزی جامع جهت ترویج فرهنگ جهادی درمیان جهادگران

۳)اجرای فعالیت های فرهنگی اردو دردو حوزه داخلی وخارجی

داخلی(برپایی مراسم قرائت دعا،نماز جماعت ،نشریه، حلقه های تخصصی ویژه جهادگران،

حلقه های ویژه درمحل اسکان جهت ارائه راهکار برای رفع آسیب های منطقه همزمان در اردو)

خارجی(دیدار خانه به خانه،جشن روز دختر،جشن تکلیف نوجوانان،مسابقه کیک پزی،و……..
کارگروه پژوهش :

الف)شناسایی در ارزیابی اولیه منطقه،آسیب شناسی مشکلات وشناسایی وضع موجود درمنطقه،کمک به کارگروه های دیگرجهت تهیه طرح ها وبرنامه ریزی های نوآورانه،مطالبه برنامه های بلند مدت ازمسئولین منطقه ای حین برگزاری اردو وپس از آن.

ب) بررسی اختلافات میان اهالی روستا وارائه راه حل درموردآن ها.

این کارگروه به جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و شناسایی مشکلات فرهنگی منطقه جلالوند تشکیل شد که خوشبختانه برخی داده های شناسایی از طریق مشاور فرهنگی، مربیان آموزشی کارگروه ها دریافت شد.یکی دیگر از مهمترین اقدامات این گروه، شناسایی نخبگان علمی، فرهنگی، قرآنی، هنری ونحوه ی حضور آن ها در منطقه میباشد.در این راستا اطلاعات و تلفن تماس طلبه های روستا، دانشجویان یا بعضی از دانش آموزان دبیرستانی برای ارتباط بعد از اردو دریافت نموده اند.باتوجه به اینکه عمده مخاطبان فعالیت های فرهنگی گروه های جهادی در مناطق را خانم های روستاتشکیل می دهند شناخت کامل و دقیق از شرایط خانم ها بسیار اهمیت داردلذا بخش مهمی از فعالیت های این کارگروه مربوط به زنان ودختران روستا بود.

آسیب های شناسایی شده درروستاهای سراییلان،چشمه گچ،چشمه شاهرخ،خوبیاران منطقه جلالوند درطی ۱۲روز اردو جهادی گروه مهاجردانشگاه سمنان:

۱)اعتیاد جوانان

۲)بیکاری

۳)عدم رعایت بهداشت فردی ومحیط

۴)نداشتن بهورز

۵)نداشتن دهیاروشورا

۶)اختلافات طایفه

۷)آسیب های رفتاری واخلاقی درمیان کودکان براثر استفاده از ماهواره

۸)روحیه یأس وناامیدی وسرخوردگی میان زنان ودختران روستا

۹)خودکشی

۱۰)بلوغ زودرس کودکان

راهکار های قابل اجرا در حین اردو:

۱)جمع کردن اهالی روستای خوبیاران جهت انتخاب دهیار روستا

۲)تهیه لیست ازخانواده هایی که آماده دریافت دیجیتال وتحویل ماهواره در روستای خوبیاران هستند

۳)نشست های یک روزه درهر روستاجهت بیان آسیب ها وپیامدهای منفی ماهواره برای زنان ودختران روستاها

۴)آموزش برخی نکات اولیه جهت رعایت بهداشت فردی

۵)ارائه راهکاربرای برخی بیماری های شیوع زنان در روستا با تجویز نسخه های طب اسلامی به مردم منطقه

(عفونت،سقط جنین و……

۶)بالابردن انگیزه وامید دختران وزنان روستا وهویت بخشی به ایشان

نمایش جهادی دور از هیاهوی سیاسی

به گزارش گروه خبری روزنامه جوان،  گاهی کار جهادی ـ آن کاری که رضای خدا به دنبالش باشد ـ نمایش دادن در یک جمع معصوم روستایی است. به دو سوی پرده نمایش که بنگری خلوص و معصومیت جلوه گر است. نمایش در سالن های پایتخت، نمایش در رسانه ملی برای میلیون ها بیننده، نمایش های سیاسی، نمایش شهرت، نمایش قدرت و نمایش ثروت، باید پیش «پرده» نمایش دانشجویانی که برای شادی دل کودکان روستایی جهاد می کنند، «لنگ» بیندازند.

,[categoriy]

 

منبع : روزنامه جوان

 

درس «شش واحدی» دانشجویان در مناطق محروم +تصاویر

گروه جهادی مهاجر دانشگاه سمنان یازدهمین سفر خود را در دهستان‌های جلالوند و عثمانوند بخش سرفیروز آباد از تاریخ ۱۸ الی ۳۰ مرداد به همت ۱۱۰ نفر از دانشجویان برادر و خواهر برگزار کرد.

ساخت و ترمیم خانه برای نیازمندان، آبرسانی به روستا، نوسازی مدارس، ساخت مسجد، پی ریزی و سنگ چینی و بتن ریزی، برگزاری کلاس‌های مشاوره و کارآفرینی برای بزرگسالان و کلاس‌های نقاشی و قرآن برای کودکان و نوجوانان از جمله فعالیت‌های گروه جهادی مهاجر در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و آموزشی در منطقه جلالوند است.

تیم شناسایی دانشجویان مهاجر از تیر ماه وارد منطقه جلالوند شده و از نزدیک مشکلات و نیازهای اهالی این منطقه را رصد کرده و با توجه به این نیازها، به بازسازی و رفع مشکلات مردم منطقه کردند.

در زیر گزارش تصویری این سفر را که توسط تعدادی از دانشجویان فعال دانشگاه سمنان برگزار شد، مشاهده می‌کنید:

DSC_0444

DSC_0492

IMG_0123

IMG_0205

IMG_0606

SAM_0370

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۰_۲۱۱۹۱۱

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۰_۱۸۳۲۳۷

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۰_۱۸۳۲۲۱

IMG_20150814_122014

IMG_20150811_083608

IMG_4565

IMG_4533

IMG_4524

IMG_4444

IMG_4303

IMG_4277

IMG_4260

IMG_1240

IMG_1226

IMG_1215

IMG_1110

IMG_0911

IMG_0870

IMG_0797

IMG_0746

IMG_0743

IMG_0627

IMG_0620

IMG_0614

IMG_0584

IMG_0487

IMG_0340

IMG_0309_2

بازدید از منطقه جلالوند استان کرمانشاه

سلام بردوستانی که طعم سفر جهادی رو چشیدند و میدونند این سفر چه معنویتی داره!!

زمان اعزام جهادگران به منطقه۱۷مردادسال۱۳۹۴ الی ۳۰ مرداد ماه

امسال به لطف پروردگار وبه برکت ماه مبارک رمضان توانستیم به جهت برنامه ریزی دقیق تر در کمیته فرهنگی گروه مهاجریک ماه قبل از حضور خواهران وبرادران جهادگربه منطقه جلالوند استان کرمانشاه که یکی از مناطق محروم این استان است جهت شناخت بیشتر ازحال واحوال مردم روستا در ایام عزاداری امیر مومنان اعزام این منطقه شویم.
در این سفرکه دوتن ازخواهران ودوتن ازبرادران حضور داشتند همراه باحاج آقای حبیبی که از مبلغین اعزامی مناطق محروم استان کرمانشاه بودندراهی روستاهای منطقه جلالوندشدند.
روستاهای سچکان،سراییلان،چشمه گچ،چنار درحال حاضر روستاهای هدف جهت فعالیت فرهنگی خارجی اردو امسال است.

IMG_2815 IMG_2775

مردادماه همراه گروه مهاجرعازم نزدیکی های کربلاهستیم

تقصیر من نیست که کلام های جدی َم ، بی رخصت و سرزده می ریزند اینجا ؛

اما کوتاه می گویم ، تأملش باشد با اَهلَش …

نه !! اشتباه نکن ! نَنشسته ام تا چند کلمه قلمبه را زنجیر ِ هم کنم و نه صف بندیه چند تا کلمس واسه ترتیب دادن ِ یک شعار ِ دسته اول و خوش قیافه که تحویلت دهم ! نه گوش کن … …

بعد از جهادی ، باید همه چیزمان” جهادی ” شود ….! سبک زندگی ِمان باید ” جهادی زیستن ” باشد …..میدانی آخر آن وقت لذت دینت را ، دَم به دَم ، سلول به سلول در همه ابعاد حیاتت حس میکنی…..

وقتی سبک زندگی َت جهادی شود ، خوردن َت ، پوشیدن َت و … جهادی شود … آنوقت حتی با خوردن یک سیب زمینی آبپر نیز می توانی نهایت ِ نهایت ِ لذت را بی تعارف ببری … آنان که تجربه کرده اند ، میفهمند عمق احساس ِ مرا …. لذتی که هیچ گاه ، فلان شخص ِ به اصطلاح مُرفه ، در رستوارن های لوکس تهران با خوردن بهترین ِ غذاها نخواهد برد …باور کن که گزافه نمیگویم ! تجربه اش کردم …. وقتی کباب خوردن برایش شود یک تکرار و روزمرگی ………….. دیگر لذتش را خفه کرده !

و بدانید ما یک نوع لذتِ مرغوب و ناب را در جهادی تجربه می کنیم ! حال اینهایی را که گفتم تنها باریکه ای از مصداق های لذت ِ پست ِ دنیایی بود چه برسد به لذات ِ …

تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل !

 IMG_2327

اعزام گروه شناسایی اردوهای جهادی بسیج دانشجویی به مناطق روستایی استان

تیم شناسایی گروه جهادی مهاجر ، به منظور برگزاری اردوی جهادی در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ جهت  بازدید از روستاهای استان سمنان که  از امکانات پایینی برخوردار هستند ، به منطقه ی پل ابریشم و خارتوران شهرستان میامی اعزام شدند.

لازم به ذکر است از فعالیت های اهم این گروه بررسی مسائل و مشکلات موجود در مناطق فوق در زمینه های عمرانی ، فرهنگی و آموزشی نام برد .

 

Untitled

1