Category: کانون فرهنگی

چرا بنشینم…؟

حال آنکه پرودگارم هجرت کنندگان و جهادگران را مقام و منزلتی بیشتر عطا میکند و آنان را پیروز و رستگار می خواند (توبه ۲۰). هنگامی که پیامبرم جهادگران را رهبران اهل بهشت دانسته است (مسدرک الوسائل،ج۲،ص۲۴۴). وقتی مولایم، مالک را به رسیدگی به محرومین جامعه و تنگدستان به خدا سوگند می دهد (نهج البلاغه نامه ۵۳ ). آنگاه که خمینی کبیر در جنگ بین فقر و غنا، و پابرهنگان و مرفهینِ بی درد ،بوسه بر دست و بازوی مجاهدین این جبهه به نفع ولی نعمتان می زند(صحیفه نور،ج۲۰،ص۳۳۳). اگر سید شهیدان اهل قلم شان مرا در ایمان ،هجرت و جهاد می داند. آنوقت که رهبرم به خدمت رسانی به محرومین تشویقم می کند و بر عدالت محوری و مطالبه گری تاکیدمی کند، و خود نیز بسترش را برایم فراهم ساخته. آندم که می بینم همشاگردی هایم هر ساله تعطیلات را مغتنم دانسته و عزم اردوی جهادی می کنند. وقتی خود را جوانی سرشار از انژی و نشاط می بینم ، اندک توانایی و تخصصی نیز در دانشگاه فراگرفته ام و قادرم همه اینها را در جهت کمک به همنوع و هموطن خود صرف کنم . چرا بنشینم…؟ نکند از قافله عقب بمانم…؟ نکند زمان بگذرد و فرصت ها را از دست بدهم…؟ بر میخیزم…! خدایا کمکم کن… خدایا کمک کن با نیت قرب تو برخیزم و با هدف رضای تو قدم در این راه بگذارم. راهی که قطعاً مصداقی از جهاد است، و خود و اولیائت بارها مرا به آن فرا می خوانده اید.

هدف از اردوی جهادی چیست؟؟

در مورد امور روزانه خود هدف یا چشم اندازی نمیجوییم، از انجا که در اغلب موارد دچار روزمرگی عادت شده ایم برخی اوقات هم که تصمیم میگیریم در باره بعضی از کارهای خود تأمل کنیم چون به نتیجه ای نمیرسیم زیاد ذهن خود را ازار نمیدهیم و به انجام کار خود ادامه میدهیم .
اما زمانی که میخواهیم حرکتی خارج از روزمرگی خود انجام دهیم به دنبا هدف و انگیزه و… میگردیم و ان رابا دور نمایی که از ان داریم با انواع تراز ها سنج میکنیم و…که اگر افعال روزمره خود را به چنین دقتی برسی میکردیم در بسیاری امور شک مینمودیم .بحث در این باره بسیار است؛ و برای جلوگیری از طولانی شدن سخن از گفتن برخی صرف نظر میکنیم و به جان کلام میپردازیم.
تشریح و تحریر در این باره از انجا اهمیت پیدا میکند که چکونگی انجام و انتخاب فعالیتها و شکل اجرای انها به این مورد باز خواهد گشت . اگر چه این مورد نا نوشته باشد و انجاست که در صورت عدم دقت در هدف حرکت، سردرگمی لجام گسیختگی، بی نظمی و سستی در امور گریبان گیر حرکت خواهد شد. پس اولین گام در هر حرکتی، (و مخصوصاً جهادی) برسی اهداف ان خواهد بود . از ان جهت که این سفر از جنس امور روزمره نیست اهمیت مسائلی همچون هدف از برگذاری ، چشم انداز ها و خط مشی ها بسیار ضروری است. و انهایی با ثبات قدم و قوت بیشتری در این مسیر گام بر داشته اند که به این مهم بیشتر توجه نموده اند. البته توقف در بحث نظری هم مطلوب نیست (که به عمل کار براید به سخن دانی نیست). و هنگامی که با مباحث عینی نیز در هم میامیزند وجه جدیدی مکشوف خواهد گشت . به هر حال لزوم بحث نظری و گفتوگو در تمامی مراحل امری لازم و ظروری است . و دوستانی که تجربه چنین مسافرتی را دارند لزوم و فواید ان را به خوبی لمس کرده اند.
قصد تفکیک کلامی و پرداختن به چشم انداز، ماموریت، اهداف، راهبرد، اثرات خط مشی، رویه هاف قوانین و قواعد و برنامه ها نداریم .گرچه به لزوم تفکیک انها معتقدیم .لیکن مقصود ما در این نوشتار این است که بگوییم چرا جهادی میرویم و در جهادی به دنبال چه میگردیم؟ و همه ان را در ذیل اهداف و ثمرات جهادی نام برده ایم که تفکیک ان باشد برای مجالی دیگر.
تمامی اهداف و اثراتی که در مجموعه های مختلف ذکر میشود میتوان در دودسته عمده جای داد ؛
۱. برای خود [ خود سازی معنوی ]
۲. برای دیگران [ خدمت رسانی به محرومین ]
در این باره واژه محرومیت زدایی را به کار نمیبریم ؛ زیرا معتقدیم ابعاد این ترکیب ان طور که باید در اذهان روشن نشده است و به نوعی دچار ابتذال تکرار شده است !لیکن به نظر بنده شایسته است مبدأ سخن را کمی عقب تر اختیار کنیم، زیرا عدم تذکر به ان ،گاه موجب نسیان و انحراف میشود ،که در برخی مجموعه های جهادی شده است . وان ذات اقدس (الله) است . انچه باید در جهادی نیز اصل قرار گیرد . گرچه این مورد بر دو دسته ی مذکور سایه افکنده است ولی بحث بر اثر جایگاه است .
به نظر میرسد بیشتر از انکه این موضوع – قرب الی الله-
هدف باشد به منشاء تولید انگیزه تقلیل یافته است . شاید در نگاه نخست چندان تفاوتی بین دو جایگاه مذکور نباشد ولی در عمل افتراق انها به وضوح مشاهده خواهد شد .
زمانی که الله مقصد شود اهدافی که قبلاً در نظر گرفته می شد ، ثمره یا اثر برگذاری مسافرت یا اهداف مسافرت ،در پله زیرین قرار میگیرد.
این ثمرات یا اهداف ثانویه را میتوان به طور مختصر در چند عنوان زیر تقسیم بندی نمود .
فرهنگ سازی
روحیه جهادی روحیه برامده از متن دین است . تلاش بر این است که هر کس در هرجا با هر امکاناتی سعی کند اهداف مقدسی را پیگیری نماید . از این رو بسط و گسترش فرهنگ جهادی میتواند یکی از مهمترین اهداف اردوی جهادی باشد. یعنی بایستی تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرستان و حتی کشور الگو بگیرند. اگر همه همچون بخشی از دانشجویان بخشی از وقت خود را صرف حل مشکلات دیگران (خارج تکالیف روزمره) بنمایند انگاه خواهیم دید که چگونه سرعت حل مسایل کشور افزایش میابد .
در صورت گسترش فرهنگ جهادی این پدیده میتواند به عنوان بخشی از یک الگوی پیشرفت به جهانیان ارایه گردد . در این راستا لازم است برگذار کنندگان چنین اردوها ،تلاش بیش از پیش را برای انعکاس فضای اردو و ثمرات ان به توده های مردم بنمایند.استفاده از تریبون های نماز جمعه ائمه جماعات مساجد ، برپایی کمپهایی در سطح شهر ها به منظور اشنایی مردم و برقراری ارتباط مستقیم با مردم و استفاده از رسانه های جمعی بخشی از راه کارهای این هدف است.
پالایش فردی
یکی از ارکان اردوهالی جهادی هجرت است. جدایی از زندگی روزمره و حضور در محیطی با شرایط اولیه زندگی این بستر را فراهم میاورد تا شرکت کنندگان بیش از پیش ضعف های فردی و تعلقات به زندگی روزمره را درک کنند. محیط اردوی جهادی بستر مساعدی است برای تمرین ترک تعلق لیکن از این بستر تنها کسانی میتوانند استفاده کنند که ان را شناخته و به اهمیت ان پی برده باشند .
امادگی برای مبارزه در راه ارمان های انقلاب
امام خمینی ( رحمه ا…) در پیام قطع نامه میفرمایند : تنها کسانی با ما تا اخر خط میمانند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. بر این مبنا اردوی جهادی میتواند مقدمه ای باشد بر درک حقیقی مستضعفین و اماده شدن برای ظلم ستیزی. این دو مسئله دو روی یک سکه اند لیکن لازم و ملزوم هم هستند . یعنی اگر کسی بخواهد مبارز خوبی برای ارمان های انقلاب باشد بایستی حتما ارتباط نزدیکی با محرومین داشته و خدمت گذار و یاور انها نیز باشد .این مسئله در سراسر زندگی معصومین علیهم السلام دیده میشود . از سوی دیگر اگر چه خدمت رسانی به محرومین ذاتاً ارزشی انسانی است لیکن مبارزه انقلابی با ظالم حلقه مکمل ان میباشد. از این رو مجموعه اردو هایی که چندان اعتقادی به مبازه با ظالم در عرصه های مختلف ندارند را نمیتوان جهادی نامید و پسندیده تر ان است که انها را خدمت گذاری بنامیم .شرط جهاد وجود دشمن است (سخنان مقام معظم رهبری ) و اردو های جهادی نقش شب های امیرالمؤمنین را ایفاء میکند.
مطالبه گری
نتایج یک مطالبه واقعی از مسؤلین میتواند به اندازه چندین اردوی جهادی کارکرد خدمت رسانی داشته باشد. فرا تر از ان مطالبه گری که به عنوان یکی از مطالبات صریح مقام معظم رهبری از دانشجویان جزء وظایف ما محسوب میشود و اردو های جهادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق ان میباشد. متأسفانه یکی از ایرادات اردوهای جهادی فعلی فقدان مطالبه گری از مسئولین است .در مطالبه گری از مسیولین باید به این نکته ای توجه کرد که مسئولین برای رفع مشکلات مناطق محروم چه کارهایی را باید انجام میدادند یا میتوانستند انجام دهند اما در انجام ان کوتاهی کرده اند .نباید فراموش کنیم که وظیفه حل مشکلات محرومان جامعه ابتدا به ساکن بر عهده مسئولان میباشد.
خدمت رسانی
اخرین و رایج ترین هدفی که در اردوی جهادی پیگیری میشود؛ خدمت رسانی به مردم است این خدمت رسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و … میباشد . گرچه وجود کار عمرانی برای تحقق مابقی اهداف اردو های جهادی امری لازم است لیکن نباید این نکته را فراموش کرد که اثر بخشی در حوضه های فرهنگی به شرط رقم زدن تعاملی اسلامی با محرومین از پتانسیل هال بالقوه فضاهای دانشجویی است.
مواردی جزیی ترنیز میتوان به عنوان بالا افزود ،لیکن در اینجا قصد شرح همه ان را نداریم . در مورد اهداف سفر جهادی به چند نکته باید به چند نکته به طور ویژه دقت نمود؛
۱.نبایدذکر اهداف سفر جهادی صرفاً در حیطه معرفی به حرکت ممسئولین و یا شرکت کنندگان در مسافرت محدود شود بلکه زمانی مفید خواهد بود که در حوضه عملی کوچکترین برنامه ها را به اهداف خود بسنجیم .
۲.نباید در یک هدف متوقف ماند .تجربه نشان داده است پرداختن بیش از حد به یکی از اهداف فجهادی را از مسیر خود منحرف نموده است . توجه بیش از حد به مسئله خدمت رسانی گاه مسافرت را از تعریف جهادی خارج نموده است و گاه پرداختن بیش از حد به جنبه فردی مسافران از اثر خارجی مسافرت کاسته و در برخی موارد اثر منفی داشته است .
۳.فعالیت های جهادی به طور جدی نیازمند اسیب شناسی است . همچنین گروه های مختلف نیازمن تعامل هرچه بیشتر در جهت انتقال تجربیات هستند.
۴. هدف اصلی در جهادی قرب است . واصول حرکت جهادی را باید بر طبق فرمایشات ائمه معصومین و ایات قران استخراج نماییم.بهترین هدایت کننده و راهنما در این مسیر فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میباشد.

بروشور معرفی سابقه گروه جهادی

بروشور معرفی سابقه گروه جهادی

گزارش کار اردوی جهادی سال۹۴

فائزه هاشمی و شادی صدر در روزنامه فمنیستی زن همکار بودند/ چرا دولت خود را به ندیدن و نشنیدن می‌زند؟

نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو: 

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با اشاره به هتاکی شادی صدر به مقدسات گفت: سوال اساسی ما نسبت به دولت تدبیر و امید این است که آیا باز هم همانند گذشته در چنین اتفاقاتی سکوت اختیار می‌کنید و خود را به «ندیدن و نشنیدن» می زنید؟!

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

 

محمد نوری، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به هتاکی اخیر برخی همفکران جریان اصلاحات نسبت به مقدسات دینی ،گفت: در چند روز گذشته شاهد بودیم که  روزنامه نگار  سابق جریان اصلاحات عکسی از خود که حاوی توهین نابخشودنی و بسیار زشت به ساحت مقدس امام حسین(ع) بود در فیسبوک منتشر کرد، که در فضای رسانه با خشم کاربران ایرانی مواجه شد و قلب بسیاری از شیعیان را جریحه دار کرد.

 

وی تصریح کرد: آنچه در نگاه اول از انگیزه این اقدام، وقیحانه به نظر می رسد این است که چنین افرادی پس از سال ها دور افتادن از جریان رسانه ای داخلی، دچار درد «دیده نشدن» و به نوعی بیماری «افسردگی» شده اند و با چنین رفتارهایی سعی دارند خود را بار دیگر در راس اخبار قرار دهند و مرهمی هر چند متعفن بر درد بی دوای خود بگذارند.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه هرچند این قبیل رفتارها در کارنامه اصلاح طلبان فراری به وفور یافت می شود، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جامعه از رفتار این مهره سوخته متعجب نشدند؛ اما نکته قابل توجه پیوند خوردن فائزه هاشمی با این بهایی نجس (به تعبییر حضرت امام(ره)) هست.  فائزه هاشمی در دیدار اخیرش با جمعی از بهائیان که موجب اعتراضات گسترده ای شد که حتی اعتراض پدرش را نیز به دنبال داشت، برای توجیه این عمل زشت و قبیحش متوسل به دورغ و مدعی شد عامل آشنایی وی با بهائیان، جمهوری اسلامی است؛ چرا که اگر جمهوری اسلامی وی را به خاطر بی قانونی و اغتشاش به زندان نمی انداخت، زمینه آشنایی وی با بهایی ها ایجاد نمی شد.

 

وی ادامه داد: توجیهی خنده آور که نوعی تمسخر معترضین به این عمل ناهنجار می باشد؛ نه اعلام پشیمانی از این اقدام کثیف! جالب است که بدانید آشنایی فرزند ناخلف هاشمی رفسنجانی با بهائیان به دوران زندان وی باز نمی گردد، بلکه فائزه هاشمی با شادی صدر سابقه همکاری در روزنامه فمنیستی زن را داشته و رابطه آنها رابطه رئیس و مرئوسی بوده و حال موضوع ناراحت کننده این است که چرا اقای هاشمی رفسنجانی توجه ویژه ای به تربیت فرزندان خود نداشته است.

نوری با بیان اینکه مسئولین هرچه سریع تر نسبت به این رفتار قبیح اقدام انقلابی کنند و با تنبیه مناسب فائزه هاشمی، حلقه مفقوده تربیت وی را ترمیم نمایند، تاکید کرد: بسیج دانشجویی به عنوان یک جنبش انقلابی دیگر تاب این مدل توهین به ارزش ها و مقدسات دین مبین اسلام توسط یه عده انسان نما و حامیان آنها (مانند فائزه هاشمی) را ندارد و بار دیگر با تمام قدرت به جریان ضد انقلاب اسلامی تذکر می دهد و حماسه ۹دی را گوش زد می کند؛ که اگر کسی همچون فتنه گران ۸۸ قصد جسارت به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین را داشته باشند، چنان از ملت شریف ایران سیلی خواهد خورد، که آرزو کند هیچ گاه به دنیا نیامده بود.
وی اضافه کرد: الحمدالله دانشجویان با هر نوع گرایش سیاسی به وسیله هر ابزار رسانه ای و با هر زبانی ، نسبت به این عمل قبیج در حال موضع گیری و تبیین هستند و ان شاالله این ندای حق دانشجویان گریبان این مزدوران صهیونیستی را به زودی خواهد گرفت و با دست حق به جزای اعمالشان خواهد رساند.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور  در پایان با بیان اینکه وظیفه دولت اسلامی اقدام در خصوص هتاکان به اسلام است، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب به طور کامل در نظام ما تشکیل نشده و با توجه به عملکرد دولت یازدهم هم امیدی به اقدام جدی نیست؛ اما سوال اساسی ما نسبت به دولت تدبیر و امید این است که  آیا باز هم به مانند موارد مشابه گذشته در چنین اتفاقاتی سکوت اختیار می کنید و خود را به «ندیدن و نشنیدن» می زنید؟!

کم توجهی نهادهای تحت نظر رهبر انقلاب به دستور صریح ایشان

لزوم اثبات ولایت پذیری عملی مسئولین در پرونده بورسیه؛

کمیته بورسیه‌ها در طول یکسال گذشته تنها دوبار تشکیل جلسه داده و هیچ تصمیمی در آن به صورت علنی و مکتوب به بیرون منتشر نشده است و این عملکرد باعث ایجاد سوالات فراوانی در خصوص کارایی این کمیته و لبیک به فرمان رهبر انقلاب درباره حل مشکلات دانشجویان بورسیه در اذهان ایجاد کرده است.

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

پس از سخنان رهبر انقلاب در خصوص موضوع بورسیه ها در تیر ماه ۹۴ کمیته ای با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس کمیسیون اصل نود، وزیر علوم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و نماینده وزارت بهداشت با هدف بررسی وضعیت دانشجویان بورسیه تشکیل شد.

 

با نگاهی به وضعیت حال حاضر دانشجویان بورسیه و بررسی عملکرد این کمیته پس از گذشت یکسال می توان متوجه شد که این کمیته هیچ عملکرد قابل توجهی برای رفع مشکلات دانشجویان بورسیه و عمل به یکی از مطالبات رهبری در خصوص رسیدگی به مشکلات آنان انجام نداده است.

 

کمیته مذکور در طول یکسال گذشته تنها دوبار تشکیل جلسه داده و هیچ تصمیمی در آن به صورت علنی و مکتوب به بیرون منتشر نشده است و این عملکرد باعث ایجاد سوالات فراوانی در خصوص کارایی این کمیته و لبیک به فرمان رهبری درباره حل مشکلات دانشجویان بورسیه در اذهان ایجاد کرده است.

 

حجت الاسلام محمدیان و محمدرضا مخبر دزفولی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که ارتباط مستقیمی و وظیفه پیگیری پرونده سیاسی دانشجویان بورسیه دارند تا کنون گزارشی درباره تصمیمات مکتوب گرفته شده در این دوجلسه و چرایی عدم تشکیل جلسات این کمیته بعد از جلسه دوم را منتشر نکرده اند تا تصمیمات این کمیته به صورت شفاهی باقی مانده و هیچ جامه عملی به آنها پوشانده نشود.

 

پور مختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم نیز در برابر سرپیچی وزارت علوم از قانون و عمل نکردن به فرامین رهبری هیچ عملکرد قابل توجهی از خود به جای نگذاشت تا عمر مجلس نهم بدون فعالیت قابل توجهی در خصوص این پرونده به پایان برسد؛ قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت نیز در خصوص پرونده بورسیه ها پیگیر جدی نداشته است و نماینده وی در شورای پنج نفره نیز همگام با وزارت علوم در خصوص پرونده بورسیه ها برخلاف مر قانون عمل کرده اند.

 

یکی از دانشجویان بورسیه درباره عدم تشکیل جلسات این کمیته بیان داشت: برخی از اعضا درخواست داشته اند که مسئولان بورس دولت دهم در این جلسات حضور پیدا کنند و به صورت رو در رو با مسئولان وزارت علوم گفت‌وگو کنند که این مسئله با مخالفت وزیر علوم رو به رو شده و در ادامه موجب عدم تشکیل این جلسات شد.

 

در خصوص عملکرد قوه قضائیه درباره پرونده بورسیه ها نیز ابهامات فراوانی مطرح است. حدود ۳۰۰ روز از شکایت دانشجویان بورسیه می گذرد و هیچ اتفاق خاصی در روند این پرونده اتفاق نیفتاده است و حتی احمد غلامی یکی از عوامل اصلی این پرونده نیز به تازگی با حکم وزیر علوم به عنوان رایزن علمی ایران در روسیه انتخاب شده و به این کشور سفر کرده است و هیچ رسیدگی ای به شکایات دانشجویان صورت نگرفته است تا این پرونده پس از گذشت روزهای فراوان باز باقی بماند و اتهام زنندگان به راحتی به زندگی خود پرداخته و دانشجویان بورسیه به سختی زندگی خود را ادامه دهند.

 

عدم پیگیری جدی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مسئول درباره پرونده بورسیه ها که به یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب تبدیل شده است موجب سردی و دلزدگی جوانان نخبه و انقلابی از برخی نهادهای حاکمیتی و انقلابی خواهد شد که قطعا صدمات جبران ناپذیری خوهد داشت. انتظار این است که مسئولان در عمل ولایت پذیری خود را ثابت کرده تا ظلمی که به جوانان نخبه کشور شده است، جبران شود.

صنعت پولساز تحمیق جامعه

تبلیغ برای بیشتر مصرف کردن؛
جامعه ایران به عنوان یک جامعه تمدنی و با ریشه فرهنگی کهن از ارزش های والای انسانی، آیا باید اسیر تبلیغات پوچ و بی محتوا شود؟

زندگی بشر بر روی کره خاکی توامان با پیشرفت و نوآوری شده است. پیشرفتی که برای ادامه حیات انسان ملزوم مفروض می شود. از زمان انقلاب صنعتی در قرن ۱۷ میلادی تا به امروز، اختراعات و کشفیات جدید، هریک تحولات عمده ای در عرصه های مختلف زندگی ایجاد کرده اند. تولید نیروی محرکه از قدرت بخار، برق، تلفن، ماشین های بنزین سوز و عصر ارتباطات و دیجیتال، دنیاهای متفاوتی رقم زدند که اکثریت جوامع پیش و پس آن، به دنیای جدید وارد شدند. اما در این میان سبک های زندگی نیز با گذشته تغییرات شگرفی داشت و «انسان مدرن» جایگزین «انسان سنتی» شد.

جایگزینی مدرنیسم و سنت گرایی بدون تلفات و هزینه نبوده است. با پیشرفت صنعت و نیاز به مصرف گرایی افسارگسیخته برای فروش کالاهای تولیدی در بازار رقابتی، تبلیغات را به صورت حرفه ای به یک صنعت تبدیل ساخت. زمانی فروشندگان دوره گرد از شهری به شهر دیگر می رفتند و محصولات تقلبی خود را به اسم های اغوا کننده ای مانند داروی جوانی به فروش می رساندند. در بازارهای مکاره انواع و اقسام کالاها مردم را به سوی خود جذب می کرد و تعریف و تمجید فروشندگان در بالا رفتن میزان فروش تاثیر بسزایی داشت.

انسان با پا گذاشتن در دنیای جدید با بمبارانی مدام از تبلیغات و سبک های جدید زندگی روبه رو می شود. در این دنیا فضا برای تفکر و اندیشیدن محدودتر شده و علم به صورت عریان در اختیار صنعت قرار گرفته است. علم و دانش زوایای مختلفی از دنیا و شناخت را به جهان عرضه می کند اما آن بخشی از علم به صورت کلان مورد توجه قرار می گیرد که به صورت کالا عرضه شود و جهان را بتواند به تسخیر درآورد. استعمارگران در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی از قدرت کشتی های بخار برای پیدا کردن مستعمرات بهر بردند و چند قرن از منابع طبیعی و انسانی مناطق دیگر به رایگان بهره ها جستند. چرخه استثمار  و استعمار انسان ها در دنیای پیشرفته و به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته همچنان به سرعت در حال چرخیدن است.

از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، تحولات به سرعت در حال وقوع اند و حتی گیج کننده شده اند. انسان ها دیگر حق انتخاب ندارند، بلکه برای مصرفی تر شدن انتخاب شده اند. مسابقه بزرگ جهانی در مصرف گرایی در جریان است. فن آوری های جدید، به صورت مسخ کننده ای در اختیار بشر قرار گرفته اند. زندگی بهتر در قالب مدرن تر شدن و به روز تر شدن معنا پیدا کرده است. عطش سیری ناپذیری در عرضه و تقاضای کالاهای مصرفی ایجاد شده است. یک کالای جدید به سرعت توسط همان کمپانی یا کمپانی رقیب با مدل های قدیمی تر جایگزین می شود و صف های طولانی برای خرید محصول جدید!

← ادامه نوشته

اینجا لغزشگاه است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار معلمان و فرهنگیان فرمودند: «جوانان با فضای مجازی سروکار دارند، با برنامه‌های علمی‌اش، با اینترنتش، با شبکه‌های اجتماعی‌اش، با مبادلات و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است. هیچ‌کس نمیگوید آقا جادّه نکش. اگر شما در یک منطقه‌ای جادّه‌ای لازم دارید، خیلی خب، جادّه بکش، جادّه‌ی اتوبان هم بکش امّا مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه‌ی لازم را بکنید. ما نمیگوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بی‌عقلی است… از این استفاده کنید منتها استفاده‌ی درست».۱۳۹۵/۰۲/۱۳

 

دست‌نوشته رهبر انقلاب بر عکس سردار شهید ناظری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته‌ای را در تجلیل از شهید محمد ناظری(۱) بر روی عکس آن سردار شجاع و مؤمن مرقوم کردند.

متن دست‌نوشته‌ی رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

رحمت و رضوان بر شهید عزیز، سردار شجاع و مؤمن که عمر خود را در جهاد فداکارانه گذرانید و جوانان و مجاهدان بسیاری تربیت کرد. خداوند او را با شهدای صدر اسلام محشور فرماید.

سیّد علی خامنه‌ای

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/33112/nazari.jpg

سیزدهمین اردوی جهادی

سیزدهمین اردوی جهادی تابستان ۹۶

مکان ثبت نام: دفاتر بسیج در دانشکده ها، اتاق ۱۴۰ خوابگاه فرهیختگان، روبروی سلف غذاخوری، روبروی مسجد امام علی (ع)

زمان اردو: ۲۱مرداد تا ۲ شهریور

مکان اردو: منطقه بازفت استان چهارمحال بختیاری

***فرم ثبت نام اینترنتی فقط جهت ثبت نام برادران است.

***خواهران جهت ثبت نام به واحد خواهران بسیج دانشجویی مراجعه نمایند.

 

فرم ثبت نام

.

پرداخت وجه التیام

.

معرفی اردوی جهادی

امسال حجی بر گردن افراد مستطیع نیست/فکر حج امسال را باید از سر به در کنید

آیت‌الله جوادی آملی:
یکی از مراجع تقلید در قم گفت: از نظر شرعی کسانی که امسال مستطیع شدند حجی بر گردن ندارند چرا که شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توانند به حج بروند.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی ظهر امروز در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه جهان تنها ایران نیست اظهار کرد: ما و کشورهای دیگر باید با زبان مشترک با یکدیگر در ارتباط باشیم و زبان بین‌المللی را در این زمینه حفظ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه افراد ملحد، مشرک و کافر شما را محترم می‌شمارند باید احترام و عزت آنها را حفظ کنید.

این مرجع تقلید با بیان اینکه ما در میدان مین هستیم گفت: امنیت امروز به برکت خون شهداست و نباید آن را از دست بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: باید مواظب مسائل شرعی باشیم و در این زمینه تمهیدات لازم را فراهم کنیم.

استاد برجسته تفسیر قرآن با اشاره به مساله کتاب گفت: کشور ما کشور کتاب نیست ولی کشور عقل و هوش است، مردم کم کتاب می‌خوانند ولی اگر خلافی مشاهده کنند می‌رنجند. مردم از ما ادب، عقل،‌ راستی و درستی می‌خواهند.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه یکی از معجزات ظهور حضرت (عج) تکمیل عقل مردم است اظهار کرد: باید در نظر داشت اکنون مشکل مالی در جهان وجود ندارد ولی جهل از مشکلات مهم جهان به شمار می‌رود.
وی یادآور شد: از نظر شرعی کسانی که امسال برای حج مستطیع شدند حجی بر گردن ندارند زیرا شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توانند به حج بروند.

منبع : خبرگزاری فارس

آیت‌الله مکارم:
1

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی گفت: فکر حج امسال را باید از سر به در کنید چون دلیلی ندارد که در مقابل یک عده مزدور تن به ذلت داده و سخنان آنها را بپذیریم.

← ادامه نوشته