Category: کانون ها

چرا بنشینم…؟

حال آنکه پرودگارم هجرت کنندگان و جهادگران را مقام و منزلتی بیشتر عطا میکند و آنان را پیروز و رستگار می خواند (توبه ۲۰). هنگامی که پیامبرم جهادگران را رهبران اهل بهشت دانسته است (مسدرک الوسائل،ج۲،ص۲۴۴). وقتی مولایم، مالک را به رسیدگی به محرومین جامعه و تنگدستان به خدا سوگند می دهد (نهج البلاغه نامه ۵۳ ). آنگاه که خمینی کبیر در جنگ بین فقر و غنا، و پابرهنگان و مرفهینِ بی درد ،بوسه بر دست و بازوی مجاهدین این جبهه به نفع ولی نعمتان می زند(صحیفه نور،ج۲۰،ص۳۳۳). اگر سید شهیدان اهل قلم شان مرا در ایمان ،هجرت و جهاد می داند. آنوقت که رهبرم به خدمت رسانی به محرومین تشویقم می کند و بر عدالت محوری و مطالبه گری تاکیدمی کند، و خود نیز بسترش را برایم فراهم ساخته. آندم که می بینم همشاگردی هایم هر ساله تعطیلات را مغتنم دانسته و عزم اردوی جهادی می کنند. وقتی خود را جوانی سرشار از انژی و نشاط می بینم ، اندک توانایی و تخصصی نیز در دانشگاه فراگرفته ام و قادرم همه اینها را در جهت کمک به همنوع و هموطن خود صرف کنم . چرا بنشینم…؟ نکند از قافله عقب بمانم…؟ نکند زمان بگذرد و فرصت ها را از دست بدهم…؟ بر میخیزم…! خدایا کمکم کن… خدایا کمک کن با نیت قرب تو برخیزم و با هدف رضای تو قدم در این راه بگذارم. راهی که قطعاً مصداقی از جهاد است، و خود و اولیائت بارها مرا به آن فرا می خوانده اید.

هدف از اردوی جهادی چیست؟؟

در مورد امور روزانه خود هدف یا چشم اندازی نمیجوییم، از انجا که در اغلب موارد دچار روزمرگی عادت شده ایم برخی اوقات هم که تصمیم میگیریم در باره بعضی از کارهای خود تأمل کنیم چون به نتیجه ای نمیرسیم زیاد ذهن خود را ازار نمیدهیم و به انجام کار خود ادامه میدهیم .
اما زمانی که میخواهیم حرکتی خارج از روزمرگی خود انجام دهیم به دنبا هدف و انگیزه و… میگردیم و ان رابا دور نمایی که از ان داریم با انواع تراز ها سنج میکنیم و…که اگر افعال روزمره خود را به چنین دقتی برسی میکردیم در بسیاری امور شک مینمودیم .بحث در این باره بسیار است؛ و برای جلوگیری از طولانی شدن سخن از گفتن برخی صرف نظر میکنیم و به جان کلام میپردازیم.
تشریح و تحریر در این باره از انجا اهمیت پیدا میکند که چکونگی انجام و انتخاب فعالیتها و شکل اجرای انها به این مورد باز خواهد گشت . اگر چه این مورد نا نوشته باشد و انجاست که در صورت عدم دقت در هدف حرکت، سردرگمی لجام گسیختگی، بی نظمی و سستی در امور گریبان گیر حرکت خواهد شد. پس اولین گام در هر حرکتی، (و مخصوصاً جهادی) برسی اهداف ان خواهد بود . از ان جهت که این سفر از جنس امور روزمره نیست اهمیت مسائلی همچون هدف از برگذاری ، چشم انداز ها و خط مشی ها بسیار ضروری است. و انهایی با ثبات قدم و قوت بیشتری در این مسیر گام بر داشته اند که به این مهم بیشتر توجه نموده اند. البته توقف در بحث نظری هم مطلوب نیست (که به عمل کار براید به سخن دانی نیست). و هنگامی که با مباحث عینی نیز در هم میامیزند وجه جدیدی مکشوف خواهد گشت . به هر حال لزوم بحث نظری و گفتوگو در تمامی مراحل امری لازم و ظروری است . و دوستانی که تجربه چنین مسافرتی را دارند لزوم و فواید ان را به خوبی لمس کرده اند.
قصد تفکیک کلامی و پرداختن به چشم انداز، ماموریت، اهداف، راهبرد، اثرات خط مشی، رویه هاف قوانین و قواعد و برنامه ها نداریم .گرچه به لزوم تفکیک انها معتقدیم .لیکن مقصود ما در این نوشتار این است که بگوییم چرا جهادی میرویم و در جهادی به دنبال چه میگردیم؟ و همه ان را در ذیل اهداف و ثمرات جهادی نام برده ایم که تفکیک ان باشد برای مجالی دیگر.
تمامی اهداف و اثراتی که در مجموعه های مختلف ذکر میشود میتوان در دودسته عمده جای داد ؛
۱. برای خود [ خود سازی معنوی ]
۲. برای دیگران [ خدمت رسانی به محرومین ]
در این باره واژه محرومیت زدایی را به کار نمیبریم ؛ زیرا معتقدیم ابعاد این ترکیب ان طور که باید در اذهان روشن نشده است و به نوعی دچار ابتذال تکرار شده است !لیکن به نظر بنده شایسته است مبدأ سخن را کمی عقب تر اختیار کنیم، زیرا عدم تذکر به ان ،گاه موجب نسیان و انحراف میشود ،که در برخی مجموعه های جهادی شده است . وان ذات اقدس (الله) است . انچه باید در جهادی نیز اصل قرار گیرد . گرچه این مورد بر دو دسته ی مذکور سایه افکنده است ولی بحث بر اثر جایگاه است .
به نظر میرسد بیشتر از انکه این موضوع – قرب الی الله-
هدف باشد به منشاء تولید انگیزه تقلیل یافته است . شاید در نگاه نخست چندان تفاوتی بین دو جایگاه مذکور نباشد ولی در عمل افتراق انها به وضوح مشاهده خواهد شد .
زمانی که الله مقصد شود اهدافی که قبلاً در نظر گرفته می شد ، ثمره یا اثر برگذاری مسافرت یا اهداف مسافرت ،در پله زیرین قرار میگیرد.
این ثمرات یا اهداف ثانویه را میتوان به طور مختصر در چند عنوان زیر تقسیم بندی نمود .
فرهنگ سازی
روحیه جهادی روحیه برامده از متن دین است . تلاش بر این است که هر کس در هرجا با هر امکاناتی سعی کند اهداف مقدسی را پیگیری نماید . از این رو بسط و گسترش فرهنگ جهادی میتواند یکی از مهمترین اهداف اردوی جهادی باشد. یعنی بایستی تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرستان و حتی کشور الگو بگیرند. اگر همه همچون بخشی از دانشجویان بخشی از وقت خود را صرف حل مشکلات دیگران (خارج تکالیف روزمره) بنمایند انگاه خواهیم دید که چگونه سرعت حل مسایل کشور افزایش میابد .
در صورت گسترش فرهنگ جهادی این پدیده میتواند به عنوان بخشی از یک الگوی پیشرفت به جهانیان ارایه گردد . در این راستا لازم است برگذار کنندگان چنین اردوها ،تلاش بیش از پیش را برای انعکاس فضای اردو و ثمرات ان به توده های مردم بنمایند.استفاده از تریبون های نماز جمعه ائمه جماعات مساجد ، برپایی کمپهایی در سطح شهر ها به منظور اشنایی مردم و برقراری ارتباط مستقیم با مردم و استفاده از رسانه های جمعی بخشی از راه کارهای این هدف است.
پالایش فردی
یکی از ارکان اردوهالی جهادی هجرت است. جدایی از زندگی روزمره و حضور در محیطی با شرایط اولیه زندگی این بستر را فراهم میاورد تا شرکت کنندگان بیش از پیش ضعف های فردی و تعلقات به زندگی روزمره را درک کنند. محیط اردوی جهادی بستر مساعدی است برای تمرین ترک تعلق لیکن از این بستر تنها کسانی میتوانند استفاده کنند که ان را شناخته و به اهمیت ان پی برده باشند .
امادگی برای مبارزه در راه ارمان های انقلاب
امام خمینی ( رحمه ا…) در پیام قطع نامه میفرمایند : تنها کسانی با ما تا اخر خط میمانند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. بر این مبنا اردوی جهادی میتواند مقدمه ای باشد بر درک حقیقی مستضعفین و اماده شدن برای ظلم ستیزی. این دو مسئله دو روی یک سکه اند لیکن لازم و ملزوم هم هستند . یعنی اگر کسی بخواهد مبارز خوبی برای ارمان های انقلاب باشد بایستی حتما ارتباط نزدیکی با محرومین داشته و خدمت گذار و یاور انها نیز باشد .این مسئله در سراسر زندگی معصومین علیهم السلام دیده میشود . از سوی دیگر اگر چه خدمت رسانی به محرومین ذاتاً ارزشی انسانی است لیکن مبارزه انقلابی با ظالم حلقه مکمل ان میباشد. از این رو مجموعه اردو هایی که چندان اعتقادی به مبازه با ظالم در عرصه های مختلف ندارند را نمیتوان جهادی نامید و پسندیده تر ان است که انها را خدمت گذاری بنامیم .شرط جهاد وجود دشمن است (سخنان مقام معظم رهبری ) و اردو های جهادی نقش شب های امیرالمؤمنین را ایفاء میکند.
مطالبه گری
نتایج یک مطالبه واقعی از مسؤلین میتواند به اندازه چندین اردوی جهادی کارکرد خدمت رسانی داشته باشد. فرا تر از ان مطالبه گری که به عنوان یکی از مطالبات صریح مقام معظم رهبری از دانشجویان جزء وظایف ما محسوب میشود و اردو های جهادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق ان میباشد. متأسفانه یکی از ایرادات اردوهای جهادی فعلی فقدان مطالبه گری از مسئولین است .در مطالبه گری از مسیولین باید به این نکته ای توجه کرد که مسئولین برای رفع مشکلات مناطق محروم چه کارهایی را باید انجام میدادند یا میتوانستند انجام دهند اما در انجام ان کوتاهی کرده اند .نباید فراموش کنیم که وظیفه حل مشکلات محرومان جامعه ابتدا به ساکن بر عهده مسئولان میباشد.
خدمت رسانی
اخرین و رایج ترین هدفی که در اردوی جهادی پیگیری میشود؛ خدمت رسانی به مردم است این خدمت رسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و … میباشد . گرچه وجود کار عمرانی برای تحقق مابقی اهداف اردو های جهادی امری لازم است لیکن نباید این نکته را فراموش کرد که اثر بخشی در حوضه های فرهنگی به شرط رقم زدن تعاملی اسلامی با محرومین از پتانسیل هال بالقوه فضاهای دانشجویی است.
مواردی جزیی ترنیز میتوان به عنوان بالا افزود ،لیکن در اینجا قصد شرح همه ان را نداریم . در مورد اهداف سفر جهادی به چند نکته باید به چند نکته به طور ویژه دقت نمود؛
۱.نبایدذکر اهداف سفر جهادی صرفاً در حیطه معرفی به حرکت ممسئولین و یا شرکت کنندگان در مسافرت محدود شود بلکه زمانی مفید خواهد بود که در حوضه عملی کوچکترین برنامه ها را به اهداف خود بسنجیم .
۲.نباید در یک هدف متوقف ماند .تجربه نشان داده است پرداختن بیش از حد به یکی از اهداف فجهادی را از مسیر خود منحرف نموده است . توجه بیش از حد به مسئله خدمت رسانی گاه مسافرت را از تعریف جهادی خارج نموده است و گاه پرداختن بیش از حد به جنبه فردی مسافران از اثر خارجی مسافرت کاسته و در برخی موارد اثر منفی داشته است .
۳.فعالیت های جهادی به طور جدی نیازمند اسیب شناسی است . همچنین گروه های مختلف نیازمن تعامل هرچه بیشتر در جهت انتقال تجربیات هستند.
۴. هدف اصلی در جهادی قرب است . واصول حرکت جهادی را باید بر طبق فرمایشات ائمه معصومین و ایات قران استخراج نماییم.بهترین هدایت کننده و راهنما در این مسیر فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میباشد.

بروشور معرفی سابقه گروه جهادی

بروشور معرفی سابقه گروه جهادی

گزارش کار اردوی جهادی سال۹۴

زمانی برای تفکر

نمی دانم از کجا شروع کنم ، از کدامین دغدغه بگویم، از درد مردم بگویم یا اوضاع نا به سامان اقتصادی… از ضعف مدیریت اجرایی بگویم یا از سیاست غیر شفاف این روز های کشور! از وعده هایی بگویم که عملی نشده و انگار قرار نیست شود؛ یا از نگاه ملتسمانه ی مردم.از آنجایی که در یک برحه زمانی شاید بی سابقه و قابل تامل از نظر اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی قرار گرفته ایم، به عنوان یک شهروند ایرانی لازم دیدم این مطلب را به تحریر در بیاورم ؛ چراکه نتیجه تمام رفتار ها ، عملکرد ها و تعارضات سیاسی بین دولتمردان قدیم و جدید کشور با رفاه اجتماعی اقتصادی شهروندان ایرانی و توسعه پایدار علمی ، اقتصادی و سیاسی کشور رابطه مستقیم دارد. حال که ما را بی شناسنامه و ترسو خطاب می کنند!!! بهتر است که برای حفظ حرمت خود نه، بلکه احترام به شخصیت مردم ؛ چهار مورد از ویژگی های یک رییس جمهور شایسته ماثر و کار آمد را بیان کنم:
۱. به اصل آزادی بیان تحقق بخشد، آنقدر که توانایی شنیدن انتقادات را داشته باشد. چراکه یقین دارم بستن در انتقاد؛ می تواند به یک دولت ضربه ای بزرگ بزند.
۲. در عین صراحت و شجاعت اخلاق مدار و با منطق باشد…
۳. چشم انداز خوب و برنامه ی امیدوار کننده ای برای ملت داشته باشد؛ البته نه روی کاغذ!!! بلکه خود را متعهد به عملی کردن آن بداند.
۴. باید از میان رجال سیاسی و مذهبی و با سابقه ی مدیریت اجرایی موفقی باشد.
بر این باورم که مردم شریف کشورم در تمامی صحنه ها برای کشور خود از جان مایه گذاشته اند؛ و لایق بهترین ها در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره هستند. کوچکترین بی حرمتی به مردم یعنی خالی کردن تمامی صحنه ها در جامعه!
امید است که مردم شریف و بزرگوار ایران که درایت مثال زدنی در بین تمامی ملل دارند، کسی را انتخاب کنند که نه تنها به آن ها بی حرمتی نکند، بلکه به پاس حضورشان در پای صندوق های رای و اهمیت آن از هیچ تلاشی برای مردم دریغ نکند.
حامد رستیانی

فائزه هاشمی و شادی صدر در روزنامه فمنیستی زن همکار بودند/ چرا دولت خود را به ندیدن و نشنیدن می‌زند؟

نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو: 

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با اشاره به هتاکی شادی صدر به مقدسات گفت: سوال اساسی ما نسبت به دولت تدبیر و امید این است که آیا باز هم همانند گذشته در چنین اتفاقاتی سکوت اختیار می‌کنید و خود را به «ندیدن و نشنیدن» می زنید؟!

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

 

محمد نوری، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به هتاکی اخیر برخی همفکران جریان اصلاحات نسبت به مقدسات دینی ،گفت: در چند روز گذشته شاهد بودیم که  روزنامه نگار  سابق جریان اصلاحات عکسی از خود که حاوی توهین نابخشودنی و بسیار زشت به ساحت مقدس امام حسین(ع) بود در فیسبوک منتشر کرد، که در فضای رسانه با خشم کاربران ایرانی مواجه شد و قلب بسیاری از شیعیان را جریحه دار کرد.

 

وی تصریح کرد: آنچه در نگاه اول از انگیزه این اقدام، وقیحانه به نظر می رسد این است که چنین افرادی پس از سال ها دور افتادن از جریان رسانه ای داخلی، دچار درد «دیده نشدن» و به نوعی بیماری «افسردگی» شده اند و با چنین رفتارهایی سعی دارند خود را بار دیگر در راس اخبار قرار دهند و مرهمی هر چند متعفن بر درد بی دوای خود بگذارند.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه هرچند این قبیل رفتارها در کارنامه اصلاح طلبان فراری به وفور یافت می شود، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جامعه از رفتار این مهره سوخته متعجب نشدند؛ اما نکته قابل توجه پیوند خوردن فائزه هاشمی با این بهایی نجس (به تعبییر حضرت امام(ره)) هست.  فائزه هاشمی در دیدار اخیرش با جمعی از بهائیان که موجب اعتراضات گسترده ای شد که حتی اعتراض پدرش را نیز به دنبال داشت، برای توجیه این عمل زشت و قبیحش متوسل به دورغ و مدعی شد عامل آشنایی وی با بهائیان، جمهوری اسلامی است؛ چرا که اگر جمهوری اسلامی وی را به خاطر بی قانونی و اغتشاش به زندان نمی انداخت، زمینه آشنایی وی با بهایی ها ایجاد نمی شد.

 

وی ادامه داد: توجیهی خنده آور که نوعی تمسخر معترضین به این عمل ناهنجار می باشد؛ نه اعلام پشیمانی از این اقدام کثیف! جالب است که بدانید آشنایی فرزند ناخلف هاشمی رفسنجانی با بهائیان به دوران زندان وی باز نمی گردد، بلکه فائزه هاشمی با شادی صدر سابقه همکاری در روزنامه فمنیستی زن را داشته و رابطه آنها رابطه رئیس و مرئوسی بوده و حال موضوع ناراحت کننده این است که چرا اقای هاشمی رفسنجانی توجه ویژه ای به تربیت فرزندان خود نداشته است.

نوری با بیان اینکه مسئولین هرچه سریع تر نسبت به این رفتار قبیح اقدام انقلابی کنند و با تنبیه مناسب فائزه هاشمی، حلقه مفقوده تربیت وی را ترمیم نمایند، تاکید کرد: بسیج دانشجویی به عنوان یک جنبش انقلابی دیگر تاب این مدل توهین به ارزش ها و مقدسات دین مبین اسلام توسط یه عده انسان نما و حامیان آنها (مانند فائزه هاشمی) را ندارد و بار دیگر با تمام قدرت به جریان ضد انقلاب اسلامی تذکر می دهد و حماسه ۹دی را گوش زد می کند؛ که اگر کسی همچون فتنه گران ۸۸ قصد جسارت به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین را داشته باشند، چنان از ملت شریف ایران سیلی خواهد خورد، که آرزو کند هیچ گاه به دنیا نیامده بود.
وی اضافه کرد: الحمدالله دانشجویان با هر نوع گرایش سیاسی به وسیله هر ابزار رسانه ای و با هر زبانی ، نسبت به این عمل قبیج در حال موضع گیری و تبیین هستند و ان شاالله این ندای حق دانشجویان گریبان این مزدوران صهیونیستی را به زودی خواهد گرفت و با دست حق به جزای اعمالشان خواهد رساند.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور  در پایان با بیان اینکه وظیفه دولت اسلامی اقدام در خصوص هتاکان به اسلام است، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب به طور کامل در نظام ما تشکیل نشده و با توجه به عملکرد دولت یازدهم هم امیدی به اقدام جدی نیست؛ اما سوال اساسی ما نسبت به دولت تدبیر و امید این است که  آیا باز هم به مانند موارد مشابه گذشته در چنین اتفاقاتی سکوت اختیار می کنید و خود را به «ندیدن و نشنیدن» می زنید؟!

اعتراض دانشجویان شریف به حضور آخوندی در این دانشگاه/ وزیر کاخ‌نشین درد کوخ‌نشین نمی‌داند

همزمان با ورود وزیر راه به دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به این دانشگاه اعتراض کردند.

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به این دانشگاه اعتراض کردند.

 

بنابراین گزارش، دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون «وزیر کاخ نشین درد کوخ‌نشین نمی‌داند»، «مسکن مهر مزخرف نیست» و «تکلیف مسکن مهر چه شد» اعتراض خود را نسبت به عملکرد وزیر راه و شهرسازی نشان دادند.

 

گفتنی است، آخوندی امروز میهمان و سخنران برنامه اقتصادی «سوسیالیسم، بازار و سوداگری در ایران» انجمن اسلامی دانشگاه شریف بود.

حضور تشکل‌های دانشجویی در نشست رئیس‌جمهور گزینشی است

مسئول انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه:

مسئول انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه با اشاره به سخن رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه باید آزادی بیان در جامعه دانشگاهی وجود داشته باشد، گفت: ما انتظار داشتیم که در این دیدار اخیر حتما از تشکل‌ها، دانشجویان و نخبگان دانشگاهی حضور داشته باشند که متاسفانه احساس می‌کنیم، این حضور گزینشی انتخاب شده است.

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

در خصوص مطالبات تشکل های دانشجویی دانشگاه ارومیه از رئیس جمهور با توجه به سفر وی به این استان گفت: ما مطالبات خود را در فضای مجازی و طی میزگردی مطرح کردیم که متاسفانه اجازه شرکت به تشکل ها و دانشجویان در جلسه نخبگان با رئیس جمهور را ندادند و تا کنون نیز هیچ عضوی از دانشگاه برای حضور در این دیدار دعوت نشدند.

وی با اشاره به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه آزادی بیان در جامعه دانشگاهی باید وجود داشته باشد، افزود: ما انتظار داشتیم که در این دیدار اخیر حتما از تشکل ها، دانشجویان و نخبگان دانشگاهی حضور داشته باشند که متاسفانه احساس می کنیم این حضور گزینشی انتخاب شده است.

مسئول انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه تصریح کرد: مطالبه اصلی در رابطه با بحث بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بود که متاسفانه در استان ما بحثش بیشتر شده؛ چرا که دانشجویان در این استان زیاد هستند و این عامل بیکاری است و ظرفیت هایی که در استان وجود دارد نادیده گرفته و بحث بیکاری بیشتر شده است.

وی ادامه داد: مطالبه دیگر ما از رئیس جمهور، دریاچه ارومیه بود که صحبت هایی در این زمینه مطرح شده مبنی بر اینکه این دریاچه ۱۰ درصد احیا شده است که ما وقتی در مقام مقایسه قرار می گیریم، می بینیم که احیای آن به صورتی که مطرح می کنند انجام نشده و خود کارشناسان نیز اعلام می کنند که بارندگی نسبت به سال ۹۴ در این برهه ۱۰ درصد افزایش داشته و ماباید تا آخر سه ماهه تابستان بررسی کنیم و ببینیم دریاچه احیا شده یا خیر، و این یکی از مطالبات دانشجویان است که باید به روش علمی بیان شود.

استندآپ کمدی اوباما در هیروشیما/ به کشتن شما افتخار می‌کنیم اما گل هم هدیه می‌دهیم!

آمریکایی‌ها هنوز هم به این جنایت شرم‌آور افتخار می‌کنند، وندی شرمن یک هفته پیش از سفر اوباما، به دفاع تمام قد از جنایت پدرانش پرداخته و می‌گوید: “اعتقاد دارم که تصمیم برای بمباران اتمی ژاپن، تصمیمی درست بود!”

همزمان با آغاز زندگی گروهی توسط ابناء بشر، احساس نیاز به حل مسائل و مشکلات جمعی آنان را به تدبیر راههایی برای حکم راندن کشاند. از همان ابتدا یک قانون کلی بر روابط میان انسان ها حکمرانی می‌کرد: آنکه قوی تر است و زور بیشتری دارد، حق دارد بر دیگران سلطه براند.

با وجود آنکه بشر امروزه ادعاهای گزافی درمورد ورود به تمدن نوین دارد که در آن حکومت قانون حکمفرما بوده و حقوق بشر اصلی مهم است اما همچنان مهمترین قانون حاکم بر روابط انسانی مخصوصا روابط بین الملل همان قاعده‌ی کلی حاکم بر جوامع شکارچی عصر حجر است؛ اینکه چه کسی در اعمال زور قدرتمند تر است؟ و برای گسترش قلمرو نفوذ خود از چه ابزاری استفاده می‌کند؟

تاریخ بشریت پُر است از رویدادهایی همچون جنگ، نزاع، بردگی، صلح، اتحاد و… در این میان، جنگ‌های ناعادلانه که با هدف استعمار و فتح سرزمین‌های ملل دیگر صورت گرفته‌اند، همواره به عنوان پدیده‌های زشت تاریخی مطرح بوده‌اند. جنگ جهانی دوم نیز یکی از همان حوادث تلخ و ناگوار تاریخ بود که به علت نارضایتی برخی از دول اروپایی، از جمله آلمان نازی، از نتایج جنگ جهانی اول رخ داد و با درگیر کردن بسیاری از کشورهای جهان، پنجاه میلیون کشته و مجروح به جا گذاشت و داستانی غم‌انگیز را در تاریخ رقم زد.

نخستین بمب اتمی

اما غم‌انگیزتر از آن رونمایی از یکی از مرگبارترین سلاح‌های ساخت بشر یعنی سلاح اتمی و بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بود که با بهانه‌ی تسلیم کردن ژاپن توسط آمریکا صورت گرفت و باعث کشته شدن بیش از ۲۲۰ هزار انسان بی‌گناه گردید. اگرچه بهانه‌ی یانکی ها برای بمباران اتمی ژاپن، تسلیم این کشور در جنگ بود اما اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حاکمان توکیو پیش از این بمباران جنایتکارانه عملا دستهای خود را به نشانه‌ی تسلیم بالا برده بودند. بنابراین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آنچه رؤسای کاخ سفید را ترغیب به این انجام این جنایت جنگی آشکار کرد، نگاه ایشان به تقسیم قدرت در دوران پس از جنگ بود. در حقیقت یانکی‌ها تلاش داشتند با این اقدام به دنیا بفهمانند جهان از این به بعد یک حاکم جدید دارد حاکمی که براساس قانون دوران شکارگری یعنی «قانون جنگل» انتخاب شده است.

← ادامه نوشته

کم توجهی نهادهای تحت نظر رهبر انقلاب به دستور صریح ایشان

لزوم اثبات ولایت پذیری عملی مسئولین در پرونده بورسیه؛

کمیته بورسیه‌ها در طول یکسال گذشته تنها دوبار تشکیل جلسه داده و هیچ تصمیمی در آن به صورت علنی و مکتوب به بیرون منتشر نشده است و این عملکرد باعث ایجاد سوالات فراوانی در خصوص کارایی این کمیته و لبیک به فرمان رهبر انقلاب درباره حل مشکلات دانشجویان بورسیه در اذهان ایجاد کرده است.

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

پس از سخنان رهبر انقلاب در خصوص موضوع بورسیه ها در تیر ماه ۹۴ کمیته ای با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس کمیسیون اصل نود، وزیر علوم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و نماینده وزارت بهداشت با هدف بررسی وضعیت دانشجویان بورسیه تشکیل شد.

 

با نگاهی به وضعیت حال حاضر دانشجویان بورسیه و بررسی عملکرد این کمیته پس از گذشت یکسال می توان متوجه شد که این کمیته هیچ عملکرد قابل توجهی برای رفع مشکلات دانشجویان بورسیه و عمل به یکی از مطالبات رهبری در خصوص رسیدگی به مشکلات آنان انجام نداده است.

 

کمیته مذکور در طول یکسال گذشته تنها دوبار تشکیل جلسه داده و هیچ تصمیمی در آن به صورت علنی و مکتوب به بیرون منتشر نشده است و این عملکرد باعث ایجاد سوالات فراوانی در خصوص کارایی این کمیته و لبیک به فرمان رهبری درباره حل مشکلات دانشجویان بورسیه در اذهان ایجاد کرده است.

 

حجت الاسلام محمدیان و محمدرضا مخبر دزفولی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که ارتباط مستقیمی و وظیفه پیگیری پرونده سیاسی دانشجویان بورسیه دارند تا کنون گزارشی درباره تصمیمات مکتوب گرفته شده در این دوجلسه و چرایی عدم تشکیل جلسات این کمیته بعد از جلسه دوم را منتشر نکرده اند تا تصمیمات این کمیته به صورت شفاهی باقی مانده و هیچ جامه عملی به آنها پوشانده نشود.

 

پور مختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم نیز در برابر سرپیچی وزارت علوم از قانون و عمل نکردن به فرامین رهبری هیچ عملکرد قابل توجهی از خود به جای نگذاشت تا عمر مجلس نهم بدون فعالیت قابل توجهی در خصوص این پرونده به پایان برسد؛ قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت نیز در خصوص پرونده بورسیه ها پیگیر جدی نداشته است و نماینده وی در شورای پنج نفره نیز همگام با وزارت علوم در خصوص پرونده بورسیه ها برخلاف مر قانون عمل کرده اند.

 

یکی از دانشجویان بورسیه درباره عدم تشکیل جلسات این کمیته بیان داشت: برخی از اعضا درخواست داشته اند که مسئولان بورس دولت دهم در این جلسات حضور پیدا کنند و به صورت رو در رو با مسئولان وزارت علوم گفت‌وگو کنند که این مسئله با مخالفت وزیر علوم رو به رو شده و در ادامه موجب عدم تشکیل این جلسات شد.

 

در خصوص عملکرد قوه قضائیه درباره پرونده بورسیه ها نیز ابهامات فراوانی مطرح است. حدود ۳۰۰ روز از شکایت دانشجویان بورسیه می گذرد و هیچ اتفاق خاصی در روند این پرونده اتفاق نیفتاده است و حتی احمد غلامی یکی از عوامل اصلی این پرونده نیز به تازگی با حکم وزیر علوم به عنوان رایزن علمی ایران در روسیه انتخاب شده و به این کشور سفر کرده است و هیچ رسیدگی ای به شکایات دانشجویان صورت نگرفته است تا این پرونده پس از گذشت روزهای فراوان باز باقی بماند و اتهام زنندگان به راحتی به زندگی خود پرداخته و دانشجویان بورسیه به سختی زندگی خود را ادامه دهند.

 

عدم پیگیری جدی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مسئول درباره پرونده بورسیه ها که به یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب تبدیل شده است موجب سردی و دلزدگی جوانان نخبه و انقلابی از برخی نهادهای حاکمیتی و انقلابی خواهد شد که قطعا صدمات جبران ناپذیری خوهد داشت. انتظار این است که مسئولان در عمل ولایت پذیری خود را ثابت کرده تا ظلمی که به جوانان نخبه کشور شده است، جبران شود.

انقلاب ایران چگونه صادر شد/ چگونه ایران با فرهنگش جهان را تسخیر می کند؟

دیپلماسی فرهنگی از منظر امام خامنه ای؛
جمهوری اسلامی، بسته های متنوعی برای ارتباط گیری با جهان داراست، یکی از مهمترین و پربارترین آنها فرهنگ اسلامی – ایرانی است.
دیپلماسی را به عنوان فن اداره سیاست خارجی و یا تنظیم روابط بین المللی و همچنین حل و فصل اختلاف های بین المللی از طرق مسالمت آمیز تعریف و توصیف کرده اند. زیرا در بسیاری از مواقع دیپلماسی تنها یکی از ابزارهای اجرای سیاست خارجی در میان دیگر عوامل (اقتصادی، نظامی و فرهنگی) به شمار می رود، در روند   بهره گیری از حربه های اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی نیز کاربرد آن ضرورت می یابد. دیپلماسی فرهنگی از نظر تئوری مفهومی جدید در علم  سیاست و روابط بین الملل به شمار می رود.
اما می توان در تعریفی کلی گفت؛ منظور از دیپلماسی فرهنگی تلاش برای درک، مطلع ساختن، مشارکت دادن و تأثیرگذاردن بر مردم دیگر کشورها است. بر اساس تعریفی دیگر، دیپلماسی فرهنگی تبادل ایده ها ،اطلاعات، هنر و دیگر جنبه های فرهنگ میان ملت ها به منظور تقویت تفاهم متقابل است، دیپلماسی فرهنگی در واقع تأمین منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است. در این فرایند، فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می‌شود و خصوصیات خاص فرهنگی ملت‌ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه تبادل می‌یابند. بنابراین یکی از حساس‌ترین مسائل مدیریت استراتژیک فرهنگی مکانیسم، به کارگیری ابزار و ظرفیت‌های فرهنگی برای تاثیر بر افکار عمومی و دولت‌های سایر کشورها می‌باشد.
عرصه دیپلماسی عمومی فرهنگی باعث می‌شود که فرهنگ و اندیشه فرهنگی نظام، که در عرصه‌های مختلف نظری، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و الگوهای رفتاری دولت جلوه‌گر است، به افکار عمومی جهانیان منعکس و جایگاه و منزلت واقعی خود را در نظام بین‌المللی پیدا کند. در غیر این صورت با تصویر ناصحیح، عملا عرصه به نفع تبیین‌های ناصحیح و گاه ناشایست از نظام فرهنگی تغییر یافته و زمینه را برای شکل‌گیری نوع اجماع و توافق جهانی علیه فرهنگ و تمدن غنی کشور فراهم می‌آورد.
با گذشت سه دهه از حضور جمهوری اسلامی ایران به مثابه کنشگری فعال در عرصه نظام بین الملل، بررسی ابعاد مختلف حوزه های فعالیت این بازیگر نسبت به دهه های نخست امکان بیشتری یافته است. عرصه دیپلماسی و خصوصا دیپلماسی فرهنگی یکی از عرصه هایی است که تحلیل و بررسی آن لازمه برنامه ریزی و تصمیم سازی برای تنظیم پویش های رفتاری سیاست خارجی است. شناخت روندها و برآیندهای سی ساله، یکپارچگی و گسست های موجود ، شناخت علل و عوامل موفقیت ها و ناکامی های این عرصه از جمله مسایلی است که  بایستی بدان پرداخته شود تا جمهوری اسلامی ایران برای حضوری پویا در محیط بین الملل بتواند به صورت پیوسته و منسجم به سمت  دست یابی به اهداف و منافع خود حرکت کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی داشته و با اتکا به همین مؤلفه ها می تواند دیپلماسی فرهنگی فعالی را ایفا کند می بایست به این عرصه توجه بسیار بیشتری داشته باشد.
ایران پس از انقلاب اسلامی، خود را به عنوان الگوی اخلاقی و فرهنگی در جهان معرفی کرد. به عقیده رهبران ایران، انقلاب نه تنها محدود به جغرافیای ایران بلکه به گستره کل جهان است. کشور نه تنها با خصیصه ایرانیت بلکه با فرهنگ اسلامی نیز در دنیا باید معرفی شود. موضوعاتی مانند صدور انقلاب در این دسته بندی قرار می گیرند.

← ادامه نوشته