هدف از اردوی جهادی چیست؟؟

در مورد امور روزانه خود هدف یا چشم اندازی نمیجوییم، از انجا که در اغلب موارد دچار روزمرگی عادت شده ایم برخی اوقات هم که تصمیم میگیریم در باره بعضی از کارهای خود تأمل کنیم چون به نتیجه ای نمیرسیم زیاد ذهن خود را ازار نمیدهیم و به انجام کار خود ادامه میدهیم .
اما زمانی که میخواهیم حرکتی خارج از روزمرگی خود انجام دهیم به دنبا هدف و انگیزه و… میگردیم و ان رابا دور نمایی که از ان داریم با انواع تراز ها سنج میکنیم و…که اگر افعال روزمره خود را به چنین دقتی برسی میکردیم در بسیاری امور شک مینمودیم .بحث در این باره بسیار است؛ و برای جلوگیری از طولانی شدن سخن از گفتن برخی صرف نظر میکنیم و به جان کلام میپردازیم.


تشریح و تحریر در این باره از انجا اهمیت پیدا میکند که چکونگی انجام و انتخاب فعالیتها و شکل اجرای انها به این مورد باز خواهد گشت . اگر چه این مورد نا نوشته باشد و انجاست که در صورت عدم دقت در هدف حرکت، سردرگمی لجام گسیختگی، بی نظمی و سستی در امور گریبان گیر حرکت خواهد شد. پس اولین گام در هر حرکتی، (و مخصوصاً جهادی) برسی اهداف ان خواهد بود . از ان جهت که این سفر از جنس امور روزمره نیست اهمیت مسائلی همچون هدف از برگذاری ، چشم انداز ها و خط مشی ها بسیار ضروری است. و انهایی با ثبات قدم و قوت بیشتری در این مسیر گام بر داشته اند که به این مهم بیشتر توجه نموده اند. البته توقف در بحث نظری هم مطلوب نیست (که به عمل کار براید به سخن دانی نیست). و هنگامی که با مباحث عینی نیز در هم میامیزند وجه جدیدی مکشوف خواهد گشت . به هر حال لزوم بحث نظری و گفتوگو در تمامی مراحل امری لازم و ظروری است . و دوستانی که تجربه چنین مسافرتی را دارند لزوم و فواید ان را به خوبی لمس کرده اند.
قصد تفکیک کلامی و پرداختن به چشم انداز، ماموریت، اهداف، راهبرد، اثرات خط مشی، رویه هاف قوانین و قواعد و برنامه ها نداریم .گرچه به لزوم تفکیک انها معتقدیم .لیکن مقصود ما در این نوشتار این است که بگوییم چرا جهادی میرویم و در جهادی به دنبال چه میگردیم؟ و همه ان را در ذیل اهداف و ثمرات جهادی نام برده ایم که تفکیک ان باشد برای مجالی دیگر.
تمامی اهداف و اثراتی که در مجموعه های مختلف ذکر میشود میتوان در دودسته عمده جای داد ؛
۱. برای خود [ خود سازی معنوی ]
۲. برای دیگران [ خدمت رسانی به محرومین ]
در این باره واژه محرومیت زدایی را به کار نمیبریم ؛ زیرا معتقدیم ابعاد این ترکیب ان طور که باید در اذهان روشن نشده است و به نوعی دچار ابتذال تکرار شده است !لیکن به نظر بنده شایسته است مبدأ سخن را کمی عقب تر اختیار کنیم، زیرا عدم تذکر به ان ،گاه موجب نسیان و انحراف میشود ،که در برخی مجموعه های جهادی شده است . وان ذات اقدس (الله) است . انچه باید در جهادی نیز اصل قرار گیرد . گرچه این مورد بر دو دسته ی مذکور سایه افکنده است ولی بحث بر اثر جایگاه است .
به نظر میرسد بیشتر از انکه این موضوع – قرب الی الله-
هدف باشد به منشاء تولید انگیزه تقلیل یافته است . شاید در نگاه نخست چندان تفاوتی بین دو جایگاه مذکور نباشد ولی در عمل افتراق انها به وضوح مشاهده خواهد شد .
زمانی که الله مقصد شود اهدافی که قبلاً در نظر گرفته می شد ، ثمره یا اثر برگذاری مسافرت یا اهداف مسافرت ،در پله زیرین قرار میگیرد.
این ثمرات یا اهداف ثانویه را میتوان به طور مختصر در چند عنوان زیر تقسیم بندی نمود .
فرهنگ سازی
روحیه جهادی روحیه برامده از متن دین است . تلاش بر این است که هر کس در هرجا با هر امکاناتی سعی کند اهداف مقدسی را پیگیری نماید . از این رو بسط و گسترش فرهنگ جهادی میتواند یکی از مهمترین اهداف اردوی جهادی باشد. یعنی بایستی تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرستان و حتی کشور الگو بگیرند. اگر همه همچون بخشی از دانشجویان بخشی از وقت خود را صرف حل مشکلات دیگران (خارج تکالیف روزمره) بنمایند انگاه خواهیم دید که چگونه سرعت حل مسایل کشور افزایش میابد .
در صورت گسترش فرهنگ جهادی این پدیده میتواند به عنوان بخشی از یک الگوی پیشرفت به جهانیان ارایه گردد . در این راستا لازم است برگذار کنندگان چنین اردوها ،تلاش بیش از پیش را برای انعکاس فضای اردو و ثمرات ان به توده های مردم بنمایند.استفاده از تریبون های نماز جمعه ائمه جماعات مساجد ، برپایی کمپهایی در سطح شهر ها به منظور اشنایی مردم و برقراری ارتباط مستقیم با مردم و استفاده از رسانه های جمعی بخشی از راه کارهای این هدف است.
پالایش فردی
یکی از ارکان اردوهالی جهادی هجرت است. جدایی از زندگی روزمره و حضور در محیطی با شرایط اولیه زندگی این بستر را فراهم میاورد تا شرکت کنندگان بیش از پیش ضعف های فردی و تعلقات به زندگی روزمره را درک کنند. محیط اردوی جهادی بستر مساعدی است برای تمرین ترک تعلق لیکن از این بستر تنها کسانی میتوانند استفاده کنند که ان را شناخته و به اهمیت ان پی برده باشند .
امادگی برای مبارزه در راه ارمان های انقلاب
امام خمینی ( رحمه ا…) در پیام قطع نامه میفرمایند : تنها کسانی با ما تا اخر خط میمانند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. بر این مبنا اردوی جهادی میتواند مقدمه ای باشد بر درک حقیقی مستضعفین و اماده شدن برای ظلم ستیزی. این دو مسئله دو روی یک سکه اند لیکن لازم و ملزوم هم هستند . یعنی اگر کسی بخواهد مبارز خوبی برای ارمان های انقلاب باشد بایستی حتما ارتباط نزدیکی با محرومین داشته و خدمت گذار و یاور انها نیز باشد .این مسئله در سراسر زندگی معصومین علیهم السلام دیده میشود . از سوی دیگر اگر چه خدمت رسانی به محرومین ذاتاً ارزشی انسانی است لیکن مبارزه انقلابی با ظالم حلقه مکمل ان میباشد. از این رو مجموعه اردو هایی که چندان اعتقادی به مبازه با ظالم در عرصه های مختلف ندارند را نمیتوان جهادی نامید و پسندیده تر ان است که انها را خدمت گذاری بنامیم .شرط جهاد وجود دشمن است (سخنان مقام معظم رهبری ) و اردو های جهادی نقش شب های امیرالمؤمنین را ایفاء میکند.
مطالبه گری
نتایج یک مطالبه واقعی از مسؤلین میتواند به اندازه چندین اردوی جهادی کارکرد خدمت رسانی داشته باشد. فرا تر از ان مطالبه گری که به عنوان یکی از مطالبات صریح مقام معظم رهبری از دانشجویان جزء وظایف ما محسوب میشود و اردو های جهادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق ان میباشد. متأسفانه یکی از ایرادات اردوهای جهادی فعلی فقدان مطالبه گری از مسئولین است .در مطالبه گری از مسیولین باید به این نکته ای توجه کرد که مسئولین برای رفع مشکلات مناطق محروم چه کارهایی را باید انجام میدادند یا میتوانستند انجام دهند اما در انجام ان کوتاهی کرده اند .نباید فراموش کنیم که وظیفه حل مشکلات محرومان جامعه ابتدا به ساکن بر عهده مسئولان میباشد.
خدمت رسانی
اخرین و رایج ترین هدفی که در اردوی جهادی پیگیری میشود؛ خدمت رسانی به مردم است این خدمت رسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و … میباشد . گرچه وجود کار عمرانی برای تحقق مابقی اهداف اردو های جهادی امری لازم است لیکن نباید این نکته را فراموش کرد که اثر بخشی در حوضه های فرهنگی به شرط رقم زدن تعاملی اسلامی با محرومین از پتانسیل هال بالقوه فضاهای دانشجویی است.
مواردی جزیی ترنیز میتوان به عنوان بالا افزود ،لیکن در اینجا قصد شرح همه ان را نداریم . در مورد اهداف سفر جهادی به چند نکته باید به چند نکته به طور ویژه دقت نمود؛
۱.نبایدذکر اهداف سفر جهادی صرفاً در حیطه معرفی به حرکت ممسئولین و یا شرکت کنندگان در مسافرت محدود شود بلکه زمانی مفید خواهد بود که در حوضه عملی کوچکترین برنامه ها را به اهداف خود بسنجیم .
۲.نباید در یک هدف متوقف ماند .تجربه نشان داده است پرداختن بیش از حد به یکی از اهداف فجهادی را از مسیر خود منحرف نموده است . توجه بیش از حد به مسئله خدمت رسانی گاه مسافرت را از تعریف جهادی خارج نموده است و گاه پرداختن بیش از حد به جنبه فردی مسافران از اثر خارجی مسافرت کاسته و در برخی موارد اثر منفی داشته است .
۳.فعالیت های جهادی به طور جدی نیازمند اسیب شناسی است . همچنین گروه های مختلف نیازمن تعامل هرچه بیشتر در جهت انتقال تجربیات هستند.
۴. هدف اصلی در جهادی قرب است . واصول حرکت جهادی را باید بر طبق فرمایشات ائمه معصومین و ایات قران استخراج نماییم.بهترین هدایت کننده و راهنما در این مسیر فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *